20.03.2021

Бакка Тамара Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики навчання суспільних дисциплін та гендерної освіти. Історико-філософський факультет Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Коло інтересів: методика вивчення шкільних предметів  освітньої галузі «Суспільствознавство», громадянська освіта, основи демократії,  медіаосвіта.

Напрямки діяльності: організовує та бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, форумах, тренінгах, проектах, займається науковою роботою, розробкою навчальних програм та літератури.

Підвищення кваліфікації: Бакка Т. В. бере активну участь у вивченні передового педагогічного та фахового галузевого досвіду України, та провідних країн близького і далекого зарубіжжя. Вона проходила підвищення кваліфікації у Королівстві Нідерланди, Німеччині, Польщі, Литві та Ізраїлі, зокрема брала участь у:

 

 • у міжнародному Трансатлантичному проекту підтримки громадянського суспільства «Освіта для демократії в Україні», у результаті якого створено три посібники для учнів 9–11 класів та посібники для вчителів, що мають однакову назву «Громадянська освіта» та громадську організацію. Відтак вона стала фундатором Всеукраїнської спілки викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти.
 • листопаді–грудні 2000 р. Тамара Володимирівна пройшла стажування з громадянської освіти в Королівстві Нідерланди та в Німеччині.
 • навчальному турі з громадянської освіти (Німеччина, 22-27 жовтня 2007);
 • міжнародній науковій конференції «Українсько-польсько-єврейські відносини за умов німецької окупації та Голокосту на території Західної України, 1941–1944 рр.» (Перемишль, Польща, 21–23 червня 2009);
 • міжнародному педагогічному семінарі «Відображення в національних програмах з історії та шкільних підручниках проблем міжнаціональних відносин та поліетнічної історії» (Перемишль, Польща, 24 червня 2009);
 • науково-практичній конференції «Голокост під кулями» та низці лекцій, навчальних екскурсій, круглих столів присвячених вивченню питань голокосту та толерантності(Нідерланди 9-12. 09. 2009 р.);
 • всеукраїнській програмі тренерів з підвищення гендерної обізнаності та гендерної чутливості вчителів в рамках програми ПРООН «Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні» (2009-2010 рр.)
 • міжнародному семінарі з питань толерантності. (Санкт-Петербург, 17–19 листопада 2010 );
 • міжнародній школі з вивчення проблем гендерної рівності та забезпечення рівних можливостей (Литва, 5-10 грудня 2010 );
 • міжнародній науковій конференції «Україна на шляху до європейської цивілізації» (Чеська Республіка, Брно, 4–6.01.2011);
 • міжнародній школі з історії вивчення Голокосту в Яд Вашем (Єрусалим, Ізраїль, 15–27.03.2011 );
 • всеукраїнському семінарі-тренінгу «Права людини та методика викладання прав людини в загальноосвітніх навчальних закладах» (Луцьк, 11-13 листопада 2014)
 • всеукраїнській літній школі з медіаосвіти та медіаграмотності АУП в партнерстві з Міністерством освіти та науки України за підтримки Програми У-Медіа (Зазим’я, Київська обл., 3-5 вересня 2015)
 • у проекті «Розбудова демократії» (2008–2010 рр., Канадсько-Український проект). Результатом проекту стало створення навчальних програм для загальноосвітньої та вищої школи з курсу «Громадянська освіта: основи демократії»; написання однойменного шкільного підручника та методичного посібника «Шкільний курс «Громадянська освіта: основи демократії» та методика його викладання» та їх пілотування.
 • Участь у 2009-2010 р. проектній програмі Ради Європи «Заохочення культури та прав людини в Україні та Південному Кавказі».
 • У2011-2013 р. брала участь у проектній програмі Ради Європи «Програма дії Європи і України» (програми присвячені питанням мультикультурності та добросусідства). Результатом цих програм стало проведення 9 міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів із залученням вітчизняних та зарубіжних експертів, науковців, викладачів, вчителів-практиків, студентів, де обговорювалися принципи викладання історії в полікультурному середовищі, які зараз застосовуються при створенні державних стандартів, програм, написанні підручників та викладанні.
 • Бакка Т.В. брала участь у кількох раундах експертних консультацій з питань гендерної освіти «Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні»; була керівником робочої групи МОН України з гендерного аналізу шкільних навчальних програм; допомагала в організації кількох круглих столів з питань гендерної освіти, що проходили на базі НПУ імені М. П. Драгоманова; була співорганізатором студентських дебатів у рамках акції «16 днів проти насильства» 27 листопада 2012 р.

 

Експертна залученість

З 2009 р. є членом науково-методичної комісії з філософсько-світоглядних дисциплін Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, проводить експертизу навчально-методичної літератури із суспільствознавчих дисциплін для загальноосвітніх закладів.

У 2011 р. була членом комісії МОН України з розробки державного стандарту освітньої галузі «Суспільствознавство».

З 2011 р. є членом журі міжнародного конкурсу творчих робіт школярів, студентів та вчителів «Уроки війн та Голокосту – уроки толерантності».

Грудень 2010 р. член журі Всеукраїнського конкурсу на кращий урок з питань ґендерної рівності серед вчителів 5-11 класів., що проводився Міністерством освіти і науки України разом з Програмою рівних можливостей та прав жінок в Україні (спільний проект Європейського Союзу та Програмою розвитку ООН).

Листопад 2014 р. член журі Всеукраїнського конкурсу уроків та виховних заходів для учнів 5—11 класів з питань попередження та подолання домашнього насильства щодо дітей та насильства в школах в рамках  Проекту Ради Європи «Зміцнення та захист прав дітей в Україні».

Травень 2015 р. член журі І всеукраїнського турніру юних філософів та релігієзнавців, що відбувся під егідою МОН України.

З квітня 2015 р. заступник головного редактора фахового журналу «Історія в рідній школі».

Науковий доробок: загальний обсяг науково-методичних видань доцента Бакки Т. В. становить понад 100 друкованих праць. Серед них: 9 навчальних програм, 6 підручників, 14 навчально-методичних посібників для вчителів і 23 навчально-методичних посібники для учнів загальноосвітніх шкіл.