20.03.2021

Всеукраїнська Спілка викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти

Всеукраїнська Спілка викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти  зареєстрована Міністерством юстиції України 23 липня 2002 року., вона є всеукраїнською громадською організацією, яка об’єднує на добровільних засадах та на підставі спільності інтересів громадян України.

Метою діяльності Спілки є: задоволення і захист творчих, освітніх, культурних, соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння розвитку суспільствознавчої освіти в Україні, формуванню громадянської, політичної, соціальної культури, правової демократичної держави та національної свідомості в Україні.

Основними завданнями Спілки є:

  • сприяння розробці пропозицій щодо вдосконалення суспільствознавства та громадянської освіти в Україні;
  • сприяння взаємодії вчителів, викладачів, науковців, працівників державних установ та громадських організацій щодо суспільствознавства та громадянської освіти та виховання в Україні;
  • сприяння організації науково-методичної роботи, підвищенню кваліфікації, атестації та перепідготовці кадрів у галузі суспільствознавства та громадянської освіти;
  • сприяння обміну та поширенню передового педагогічного досвіду в галузі суспільствознавства та громадянської освіти;
  • сприяння організації та проведенню навчальних, науково-методичних заходів відповідно до мети діяльності Спілки;
  • сприяння підготовці в Україні фахівців та наукових кадрів у галузі суспільствознавства та громадянської освіти;
  • сприяння розповсюдженню знань у галузі суспільствознавства та громадянської освіти.

        Спілка об’єднує викладачів вузів, інститутів підвищення кваліфікації,  вчителів з різних регіонів та наукових співробітників інститутів НАПН України. До керівних органів спілки входять викладачі кафедри методики навчання суспільних дисциплін та гендерної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, яка є центром методичної підготовки майбутніх вчителів історії та шкільного суспільствознавства, а також викладачі інших вузів, що теж мають певні здобутки у галузі історії та громадянської освіти.

Діяльність Спілки полягає в організації і проведенні міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-методичних конференцій, семінарів, круглих столів, дебатів, тренінгів, конкурсів; реалізації освітніх проектів; розробці державних галузевих освітніх стандартів та навчальних програм; написанні та публікації навчальної, наукової та методичної літератури.