20.03.2021

Ладиченко Тетяна В’ячеславівна

Кандидат історичних наук, професор, завідувачка кафедри методики навчання суспільних дисциплін та гендерної освіти.

З 1977 р. Т. В. Ладиченко працює в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, У 1994 р. Т. В. Ладиченко була обрана завідувачкою кафедри методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін, яку у 2011 р. було перейменовано на кафедру методики навчання суспільних дисциплін та гендерної освіти.

Коло інтересів: всесвітня історія, громадянська освіта, основи демократії,  гендерна освіта.

 • Напрямки діяльності: організовує та бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, форумах, тренінгах, проектах, займається науковою роботою, розробкою навчальних програм та літератури.
 • У всеєвропейській конференції з громадянської освіти (Страсбург, Франція  5 – 8 червня 2005);
 • у навчальному турі з громадянської освіти (Німеччина, 22 – 27 жовтня 2007);
 • у всеєвропейській конференції «Історія без кордонів» (Стамбул,Туреччина 3 – 5 грудня2008)
 • міжнародній науковій конференції «Українсько-польсько-єврейські відносини за умов німецької окупації та Голокосту на території Західної України, 1941–1944 рр.» (Перемишль, Польща, 21–23 червня 2009);
 • міжнародному педагогічному семінарі «Відображення в національних програмах з історії та шкільних підручниках проблем міжнаціональних відносин та поліетнічної історії» (Перемишль, Польща, 24 червня 2009);
 • науково-практичній конференції «Голокост під кулями» та низці лекцій, навчальних екскурсій, круглих столів присвячених вивченню питань голокосту та толерантності(Нідерланди 9-12. 09. 2009 р.);
 • всеукраїнській програмі тренерів з підвищення гендерної обізнаності та гендерної чутливості вчителів в рамках програми ПРООН «Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні» (2009-2010 рр.)
 • міжнародному семінарі з питань толерантності. (Санкт-Петербург, 17–19 листопада 2010 );
 • міжнародній школі з вивчення проблем гендерної рівності та забезпечення рівних можливостей (Литва, 5-10 грудня 2010 );
 • міжнародній науковій конференції «Україна на шляху до європейської цивілізації» (Чеська Республіка, Брно, 4–6.01.2011);
 • всеєвропейській конференції «Історія сусідніх народів Європи» (Відень. Австрія квітень 2014)
 • всеукраїнському семінарі-тренінгу «Права людини та методика викладання прав людини в загальноосвітніх навчальних закладах» (Луцьк, 11-13 листопада 2014)
 • всеукраїнській літній школі з медіаосвіти та медіаграмотності АУП в партнерстві з Міністерством освіти та науки України за підтримки Програми У-Медіа (Зазим’я, Київська обл., 3-5 вересня 2015)
 • Участь у проектах:

Ладиченко Т. В. брала участь у роботі міжнародних освітніх проектів, зокрема в проекті «Громадянська освіта – Україна» (2005–2008 рр.), що здійснювався Європейським Союзом та впроваджувався Представництвом Європейської Комісії в Україні під керівництвом компанії Cambridge Education. Була національним експертом з підготовки вчителів з громадянської освіти.

Мета проекту полягала в запровадженні громадянської освіти як обов’язкового предмету, що передбачало розроблення державної навчальної програми та відповідних курсів підготовки і підвищення кваліфікації вчителів. В межах проекту було видано навчальний та ресурсний посібники з громадянської освіти для вчителя; розроблено програми навчальних курсів для студентів педагогічних університетів та вчителів, які проходять курси підвищення кваліфікації – як спеціалістів з громадянознавчого напряму так і викладачів інших предметів; навчальний модуль з інклюзивної освіти та рівних прав і можливостей для системи післядипломної освіти; а також широкий спектр навчально-методичних матеріалів з організації позакласної діяльності.

Також у проекті «Розбудова демократії» (2008–2010 рр., Канадсько-Український проект). Результатом проекту стало створення навчальних програм для загальноосвітньої та вищої школи з курсу «Громадянська освіта: основи демократії»; написання однойменного шкільного підручника та методичного посібника «Шкільний курс «Громадянська освіта:

Т. В. Ладиченко брала участь у кількох раундах експертиз з питань гендерної освіти «Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні»; була керівником робочої групи МОН України з гендерного аналізу навчальних програм вищих навчальних закладів; допомагала в організації кількох круглих столів з питань гендерної освіти, що проходили на базі НПУ імені М. П. Драгоманова; була співорганізатором студентських дебатів у рамках акції «16 днів проти насильства» 27 листопада 2012 р.

У 1999 р. Т. В. Ладиченко за наказом Міністерства освіти і науки України була призначена головою робочої групи з розробки Стандарту історичної освіти в світлі рішень Болонського процесу.

Уперше в Україні під керівництвом Т. В. Ладиченко було розроблено Стандарт двоступеневої підготовки фахівців за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр». Нині за цим Стандартом працюють усі вищі педагогічні навчальні заклади України.

Усього під керівництвом Т. В. Ладиченко аспірантами та пошукачами з різних регіонів України захищено 15 кандидатських дисертацій.

Експертна залученість

Грудень 2010 р. член журі Всеукраїнського конкурсу на кращий урок з питань ґендерної рівності серед вчителів 5-11 класів., що проводився Міністерством освіти і науки України разом з Програмою рівних можливостей та прав жінок в Україні (спільний проект Європейського Союзу та Програмою розвитку ООН).

У 2011 р. була членом комісії МОН України з розробки державного стандарту освітньої галузі «Суспільствознавство».

З 2011 р. є співголовою журі міжнародного конкурсу творчих робіт школярів, студентів та вчителів «Уроки війн та Голокосту – уроки толерантності».

У 2012–2015 рр. — член журі всеукраїнського етапу МАН, секція «всесвітня історія».

Листопад 2014 р. член журі Всеукраїнського конкурсу уроків та виховних заходів для учнів 5—11 класів з питань попередження та подолання домашнього насильства щодо дітей та насильства в школах в рамках  Проекту Ради Європи «Зміцнення та захист прав дітей в Україні».

З квітня 2015 р. головий редактор фахового журналу «Історія в рідній школі».

Науковий доробок:, Ладиченко Т. В. є автором понад 150 наукових і навчально-методичних праць, підручників для студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх закладів України, переважна більшість яких отримали гриф Міністерства освіти і науки України та витримали кілька перевидань, у тому числі 12 одноосібних підручників, що мають гриф «Затверджено» Міністерства освіти і науки України; 5 навчальних програм для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, затверджених МОН України.

За роки роботи в НПУ імені М. Драгоманова професор Ладиченко Т. В. отримала цілу низку державних нагород, серед яких є Почесний знак «Відмінник освіти УРСР» (1989); Почесний знак «Відмінник освіти України» (1996); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2000); Орден Святого Володимира ІІІ ступеня (2002); Орден Святої Варвари (2004); Подяка МОН України за вагомий внесок у становлення та розвиток Малої академії наук (2005); Подяка МОН України за високий професіоналізм та значний особистий внесок у формування наукової еліти України (2006); Орден Кирила і Мефодія (2007). У 2009 р. Т. В. Ладиченко присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України», а у 2010 р. вона дістала Грамоту Верховної Ради України.