20.03.2021

Мелещенко Тетяна Володимирівна

Кандидат історичних наук, доцент кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти, заступник декана з виховної і наукової роботи Історико-філософського факультету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Коло інтересів: громадянська освіта, основи демократії, медіаосвіта, ОДГ/ОПЛ.

Напрямки діяльності: організовує та бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, форумах, тренінгах, проектах, займається науковою роботою, розробкою навчальних програм та літератури.

Підвищення кваліфікації: Мелещенко Т. В. бере активну участь у вивченні передового педагогічного та фахового галузевого досвіду України, та провідних країн близького і далекого зарубіжжя. Вона проходила підвищення кваліфікації в Німеччині, Польщі, Литві та Ізраїлі, зокрема брала участь у:

 • навчальному турі з громадянської освіти (Німеччина, 22-27 жовтня 2007);
 • міжнародній науковій конференції «Українсько-польсько-єврейські відносини за умов німецької окупації та Голокосту на території Західної України, 1941–1944 рр.» (Перемишль, Польща, 21–23 червня 2009);
 • міжнародному педагогічному семінарі «Відображення в національних програмах з історії та шкільних підручниках проблем міжнаціональних відносин та поліетнічної історії» (Перемишль, Польща, 24 червня 2009);
 • науково-практичній конференції «Голокост під кулями» та низці лекцій, навчальних екскурсій, круглих столів присвячених вивченню питань голокосту та толерантності(Нідерланди 9-12. 09. 2009 р.);
 • всеукраїнській програмі тренерів з підвищення гендерної обізнаності та гендерної чутливості вчителів в рамках програми ПРООН «Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні» (2009-2010 рр.)
 • міжнародному семінарі з питань толерантності. (Санкт-Петербург, 17–19 листопада 2010 );
 • міжнародній школі з вивчення проблем гендерної рівності та забезпечення рівних можливостей (Литва, 5-10 грудня 2010 );
 • міжнародній науковій конференції «Україна на шляху до європейської цивілізації» (Чеська Республіка, Брно, 4–6.01.2011);
 • міжнародній школі з історії вивчення Голокосту в Яд Вашем (Єрусалим, Ізраїль, 15–27.03.2011 );
 • всеукраїнському семінарі-тренінгу «Права людини та методика викладання прав людини в загальноосвітніх навчальних закладах» (Луцьк, 11-13 листопада 2014)
 • всеукраїнській літній школі з медіаосвіти та медіаграмотності АУП в партнерстві з Міністерством освіти та науки України за підтримки Програми У-Медіа (Зазим’я, Київська обл., 3-5 вересня 2015)
 • всеукраїнській програмі підготовки тренерів з освіти для демократичного громадянства (Львів, 24-29 січня 2016)

(Молдова, Стразбург, ОБСЄ, Вергеланд)

Участь у проектах:

Мелещенко Т. В. брала участь у роботі міжнародних освітніх проектів, зокрема в проекті «Громадянська освіта – Україна» (2005–2008 рр.), що здійснювався Європейським Союзом та впроваджувався Представництвом Європейської Комісії в Україні під керівництвом компанії Cambridge Education.

Мета проекту полягала в запровадженні громадянської освіти як обов’язкового предмету, що передбачало розроблення державної навчальної програми та відповідних курсів підготовки і підвищення кваліфікації вчителів. В межах проекту було видано навчальний та ресурсний посібники з громадянської освіти для вчителя; розроблено програми навчальних курсів для студентів педагогічних університетів та вчителів, які проходять курси підвищення кваліфікації – як спеціалістів з громадянознавчого напряму так і викладачів інших предметів; навчальний модуль з інклюзивної освіти та рівних прав і можливостей для системи післядипломної освіти; а також широкий спектр навчально-методичних матеріалів з організації позакласної діяльності.

Також у проекті «Розбудова демократії» (2008–2010 рр., Канадсько-Український проект). Результатом проекту стало створення навчальних програм для загальноосвітньої та вищої школи з курсу «Громадянська освіта: основи демократії»; написання однойменного шкільного підручника та методичного посібника «Шкільний курс «Громадянська освіта: основи демократії» та методика його викладання» та їх пілотування.

Участь у 2009-2010 р. проектній програмі Ради Європи «Заохочення культури та прав людини в Україні та Південному Кавказі».

У2011-2013 р. брала участь у проектній програмі Ради Європи «Програма дії Європи і України» (програми присвячені питанням мультикультурності та добросусідства). Результатом цих програм стало проведення 9 міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів із залученням вітчизняних та зарубіжних експертів, науковців, викладачів, вчителів-практиків, студентів, де обговорювалися принципи викладання історії в полікультурному середовищі, які зараз застосовуються при створенні державних стандартів, програм, написанні підручників та викладанні.

Мелещенко Т. В. є володарем гранту Президента України для обдарованої молоді на 2010 р. і здійснила проект на тему «Подолання проявів расизму, дискримінації і ксенофобії як негативних елементів суспільної комунікації в молодіжному середовищі України». Результатом стало написання навчального посібника «Дискримінація, расизм, ксенофобія, антисемітизм: історія, сьогодення і шляхи подолання» та створення соціального ролика з протидії дискримінації, расизму, ксенофобії і формування толерантності.

Т. В. Мелещенко брала участь у кількох раундах експертних консультацій з питань гендерної освіти «Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні»; була керівником робочої групи МОН України з гендерного аналізу шкільних навчальних програм; допомагала в організації кількох круглих столів з питань гендерної освіти, що проходили на базі НПУ імені М. П. Драгоманова; була співорганізатором студентських дебатів у  рамках акції «16 днів проти насильства» 27 листопада 2012 р.

2016-2018 рр. участь у проекті «Всеукраїнська програма освіти для демократичного громадянства «Демократична школа», що здійснюється норвезьким центром імені Вергеланда у якості тренера.

 

Експертна залученість

У 2011 р. була членом комісії МОН України з розробки державного стандарту освітньої галузі «Суспільствознавство».

З 2011 р. є членом журі міжнародного конкурсу творчих робіт школярів, студентів та вчителів «Уроки війн та Голокосту – уроки толерантності».

У 2012–2015 рр. — член журі обласного МАН Київської обл., секція «Історичне краєзнавство».

Грудень 2010 р. член журі Всеукраїнського конкурсу на кращий урок з питань ґендерної рівності серед вчителів 5-11 класів., що проводився Міністерством освіти і науки України разом з Програмою рівних можливостей та прав жінок в Україні (спільний проект Європейського Союзу та Програмою розвитку ООН).

Листопад 2014 р. член журі Всеукраїнського конкурсу уроків та виховних заходів для учнів 5—11 класів з питань попередження та подолання домашнього насильства щодо дітей та насильства в школах в рамках Проекту Ради Європи «Зміцнення та захист прав дітей в Україні».

2015 – 2017 рр. р. член журі І всеукраїнського турніру юних філософів та релігієзнавців, що відбувся під егідою МОН України.

З квітня 2015 р. член редколегії фахового журналу «Історія в рідній школі».

Член комісії МОН

Науковий доробок: Мелещенко Т. В. є співавтором 20 підручників та навчально-методичних посібників, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, 5 навчальних програм для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, затверджених МОН України, понад 50 наукових і методичних публікацій.