20.03.2021

Партнери

  • Міністерство освіти і науки України

Члени Спілки є співтворцями шкільного державного стандарту галузі «Суспільствознавство», шкільних навчальних програм всіх рівнів (стандарт, академічний, профільний), що є складовими як варіативного так і інваріативного компоненту; є учасниками науково-методичних комісій з історії та суспільствознавства; членами журі олімпіад, турнірів, конкурсів; авторами та співавторами навчально-методичної літератури; учасниками та організаторами різних науково-практичних заходів.

  • Рада Європи

У 2005 р. було реалізовано всеукраїнський конкурс плаката «Громадянська освіта очима молоді» та проведено міжнародну науково-практичну конференцію присвячену року громадянської освіти в Україні. Співпраця велася з Директоратом освіти, культури, традицій, молоді та спорту для громадянської освіти і прав людини Ради Європи, результатом стало проведення в 2011 р. міжнародного семінару «Розвиток системи громадянської освіти в Україні: досвід, проблеми, перспективи».

Спілка разом з відділом історичної освіти Департаменту відділу освіти та мов Ради Європи протягом 2009-2013 рр. працювала над питаннями викладання історії та підготовка вчителів до роботи в мультикультурному середовищі, за підтримки Ради Європи та МОН України Спілкою було проведено 9 науково-практичних семінарів з означеної тематики для українських освітян.

  • ПРООН

Члени Спілки стали активними учасниками Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні; були залученими до роботи над освітнім компонентом Програми, який  був спрямований на розробку навчально-методичних матеріалів для загальноосвітніх навчальних закладів з питань гендерної рівності для просування освіти без гендерної дискримінації та включення ґендерних знань і гендерної чутливості в систему освіти; стали тренерами Програми, проводили спільні заходи з питань гендерної освіти.

  • Педагогічні та класичні ВНЗ України

Спілка активно співпрацює з колегами-фахівцями істориками і суспільствознавцями з різних ВНЗ України, проводячи спільні науково-практичні заходи, здійснюючи наукові дослідження та організовуючи обмін досвідом. Зокрема найбільш активними партнерами є Харківский національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Бердянський державний педагогічний університет, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського та інші.

  • Обласні ІППО

Члени Спілки активно діляться досвідом, напрацюваннями і новинками в сфері навчання та викладання історії і суспільних дисциплін з педагогами на курсах підвищення кваліфікації, читають авторські курси, проводять семінари, тренінги, залучають викладачів ОІППО до різних заходів, що проводяться Спілкою та партнерами.

  • Інститут педагогіки НАПН України

Члени Спілки активно долучаються до заходів, що проводяться НАПН України, співпрацюють у руслі вдосконалення та розвитку суспільствознавчої освіти.

  • Загальноосвітні навчальні заклади

Спілка тримає безперервний зв’язок зі школами різного типу, залучає передових вчителів до науково-практичних заходів з метою обміну досвідом та ознайомлення з сучасними підходами та ідеями в сфері історії, громадянської освіти та інших суспільних дисциплін; надає професійну консультативну підтримку.

  • Громадські організації

Спілка активно співпрацює з громадськими організаціями, проводить спільні заходи та долучається до проектів. Зокрема продуктивною є співпраця з НДО «Центр громадянської освіти» та Академія української преси, що є флагманом медіаосвіти в Україні.

  • Український інститут вивчення Голокосту «Ткума»:

Члени Спілки активно залучені до науково-дослідницьких і освітніх програм та просвітницької діяльності, є учасниками та співорганізаторами міжнародних наукових конференцій та методологічних семінарів з історії Голокосту та проблем міжнаціональних відносин, питань стереотипів, геноцидів та толерантності.