Міжнародна науково-практична конференція «Формування міжетнічної та міжконфесійної толерантності майбутніх вчителів засобами громадянської освіти»

Міжнародна науково-практична конференція «Формування міжетнічної та міжконфесійної толерантності майбутніх вчителів засобами громадянської освіти» присвячена 175-річчю Національного педагогічного університету імені. М. П. Драгоманова відбулася 5 грудня 2009 року в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

Організаторами конференції виступили Всеукраїнська Спілка викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти разом з Міністерством освіти і науки України та Інститутом історичної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова. Захід проведено за сприяння Українсько-Канадського Проекту «Розбудова демократії».

Питання, що були винесені на обговорення надзвичайно важливі й актуальні. Вони є наочним свідченням подальшого примноження і збереження національних духовних надбань, утвердження у суспільній свідомості загальнолюдських ідеалів, які сприяють побудові вільного, демократичного суспільства.

Означена проблема викликала велику зацікавленість у педагогічної громадськості, наукових колах, серед представників недержавних організацій та державних установ. До участі у конференції залучені кращі вітчизняні та іноземні фахівці в галузі підготовки майбутніх педагогічних кадрів, вчителів історії та суспільствознавства. Головуючою на пленарному засіданні була завідувачка кафедри методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін професор Ладиченко Т. В., яка обґрунтувала актуальність та важливість виховання майбутніх вчителів у дусі міжетнічної та міжконфесійної толерантності.

З привітальним словом до учасників конференції звернувся: ректор НПУ імені М. П. Драгоманова, академік Андрущенко В. П. У виступі було зазначено, що Національний педагогічний університет є флагманом системи педагогічної освіти України, оскільки в ньому працюють висококваліфіковані вчені, педагоги, фахівці, серед яких є автори Стандартів, навчальних програм, підручників та посібників з галузі «Суспільствознавство» для вищої та середньої освіти України. Саме вони в межах Українсько-Канадського Проекту «Розбудова демократії» розробили курс «Громадянська освіта: основи демократії», що знаходить значну підтримку в учнів, студентів, викладачів.

Продовжуючи думку академіка Андрущенка В. П., заступник Голови Державного комітету України у справах національностей та релігій Новиченко М. Р., відзначив, що майбутнє України, значною мірою, залежить від вчителів, адже саме на педагогів покладена висока й нелегка місія духовного оновлення та виховання майбутніх поколінь.

Представник Міністерства освіти і науки України Євтушенко Р. І. у своєму привітанні також відзначила важливість особистості вчителя у формуванні толерантного суспільства в Україні.

Професор Центру вивчення демократії канадського університету Квінз Джордж Перлін – керівник Українсько-Канадського Проекту «Розбудова демократії», привітав учасників конференції та презентував новий фундаментальний підручник «Основи демократії» створений колективом відомих українських політологів, правознавців, філософів.

Начальник Управління у зв’язках з громадськістю Кабінету Міністрів України Дніпренко Н. К. висловила підтримку уряду щодо створення системи громадянської просвіти в Україні та презентувала відповідні урядові Інтернет-ресурси. На завершення виступу доповідачка закликала всіх учасників конференції долучитися до активної співпраці між суб’єктами громадянського суспільства та уряду.

У виступі професора кафедри правознавства Київського національного торгівельно-економічного університету Ладиченко В. В. була зазначена важливість професійної діяльності вчителя, як ключової фігури у формуванні принципів правової рівності як основи толерантності в громадянському суспільстві.

Подольський А. Ю., науковий співробітник Інституту політичних. та етнонаціональних. досліджень ім.. І. Кураса НАН України представив освітянські проекти з проблематики міжетнічної толерантності, що здійснюються зараз в Україні., окреслив проблеми та визначив перспективи проектної діяльності.

Під час пленарного засідання доцентом кафедри методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін Бакка Т. В. були презентовані шкільний та вузівський підручники з курсу «Громадянська освіта: основи демократії», створених в межах Українсько-Канадського Проекту «Розбудова демократії». Підручники пройшли апробацію в загальноосвітніх закладах більшості регіонів України та в провідних педагогічних університетах і отримали гриф «Рекомендовано» від МОН України.

На завершення пленарного засідання  режисер-продюсер канадської компанії «Нексус медіа» Дональд Душен представив анімаційний проект для дітей молодшого шкільного віку «Стовпи демократії».

З цікавістю учасники конференції прослухали виступ чеського історика та публіциста Ярослава Пешека про проблеми міжетнічних стосунків у Чеській Республіці та шляхи їх вирішення.

Під час секційних засідань провідні науковці та викладачі вищих навчальних закладів висвітлювали окремі аспекти міжетнічної та міжконфесійної ситуації в своїх регіонах і обговорювали пропозиції щодо покращення міжетнічних та міжконфесійних стосунків в учнівському та студентському середовищі.

Для вчителів було проведено майстер-клас «Методика дитячого міжнаціонального табору «Джерела толерантності», модераторами якого виступили Ленчовська Г. Р. та Бакуліна Н. В. У ході проведення майстер-класу вчителі набули важливого практичного досвіду.

Заключний етап конференції пройшов у формі круглого столу під головуванням доц.. Михайліченка М. В., який відмітив активність учасників конференції та звернув увагу на наявність значного досвіду формування міжетнічної та міжконфесійної толерантності засобами громадянської освіти який існує нині в Україні

У підведенні підсумків конференції взяв участь голова Державного комітету України у справах національностей та релігій Решетніков Ю. Є., який звернув особливу увагу на те, що повага, розуміння іншої культури, релігії мають бути невід’ємними світоглядними орієнтирами майбутніх вчителів та основною складовою громадянської освіти. Пан Решетніков Ю. Є. висловив переконання, що результати конференції стануть важливим кроком на шляху подальшої толерації міжконфесійних відносин та консолідації українського суспільства.

Результатом конференції стало прийняття резолюції де були запропоновані конкретні кроки щодо запровадження системи підготовки вчителя історії та суспільствознавства до роботи у мультикультурному середовищі.

Резолюція

  1. Включити до нормативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань «гуманітарні науки» Стандарту вищої педагогічної освіти курс «Громадянська освіта».
  2. Впроваджувати у систему вищої педагогічної освіти теоретико-методологічні засади формування міжетнічної та міжконфесійної толерантності.
  3. Запропонувати різноманітні форми співпраці державних та громадських організацій з метою подальшого розвитку і вдосконалення системи громадянської освіти та виховання.
  4. Керуючись аксіологічних підходом при викладанні контраверсійних питань вітчизняної та всесвітньої історії формувати розуміння багато перспективності історичного процесу.
  5. Розповсюджувати передовий досвід вивчення громадянознавчих дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах України.
  6. Використовувати кращий досвід проектної діяльності в процесі виховання міжетнічної та міжконфесійної толерантності.
  7. Розгорнути діяльність по створенню якісного продукту інформаційно-комунікаційних технологій з метою популяризації ідей та принципів громадянської освіти та виховання серед широких кіл громадськості.