Навчальна поїздка до Литви

Навчальна поїздка членів Всеукраїнської Спілки викладачів суспільних дисциплін та громадянської освіти до Литви відбулася у період з 5 по 10 грудня 2010 р.

Під час перебування у Вільнюсі та Каунасі група вчителів та викладачів з України, серед них і члени Спілки – Ладиченко Т. В., Бакка Т. В. та Мелещенко Т. В., Майорський В. В. відвідала досить значну кількість установ, що є важливими центрами забезпечення рівних можливостей та прав жінок у Литві. Змістовною була зустріч в офісі Омбуцмена з прав дитини, де проходила бесіда з радниками Омбуцмена Айвіле Жимайтіте та Егідіусом Мейлусом, які поділилися досвідом роботи цієї установи. Радники розкрили механізм участі дітей у розгляді питань що стосуються їх справ, навели статистичні дані по дитячій злочинності та розкрили методи покарання. Вартим уваги став факт наявності шкіл соціалізації – реорганізованих колоній, напівзакритого типу для дітей правопорушників, що було б добре ввести до практики і в Україні.

Наступним пунктом відвідання було Міністерство освіти і науки де українська делегація зустрічалася з працівницями департаменту дошкільної освіти та середньої загальношкільної освіти. Пані Лайма провела презентацію розвитку системи національної школи у Литві та концепції національної освіти.

Вона розкрила принципи системи освіти. Одним з головних принципів – це принцип рівних можливостей. В школах Литви немає розділення занять на хлоп’ячі і дівочі, всі вивчають однакові предмети і отримують однакові навички, без виключення, і на фізкультурі і на технологіях. Важливою ланкою в системі шкільної освіти є шкільне самоврядування, що поставлено на високий організаційний рівень і є насправді дієвим.

Корисним заходом було відвідання школи Ярузеля у стінах якої ми мали змогу поспілкуватися з керівництвом, педагогічним колективом та учнівським активом. Цікавою була презентація школи, особливо цінним став проектний досвід школи. Нам було презентовано як проходив у школі тиждень толерантності. Під час цього тижня відбувалась ціла низка заходів, що включала в себе проведення тематичних інтерактивних уроків, класних годин, конкурсу соціальних плакатів, театру «Форуму», а також зйомка учнями власного короткометражного фільму про толерантність. Ці заходи проходили під девізом «Ми різні – ми рівні». Важливим було те, що до участі в заходах залучали батьків, що мало більш широкий резонанс та величезне виховне значення. Проведення такого роду акцій сприяє тому, що учні, батьки і вчителі вчаться толерантності і терпимості до іншого. Цю методику також хотілось би рекомендувати для використання в Українських школах, щоб наші учні вчилися толерантності та сприйняттю різноманітності.

Не менш змістовною була зустріч з пані Вергінією з Центру просування рівності, яка займається проектною діяльністю, що спрямована на розв’язання актуальних питань батьківства, протидію насиллю над жінками, роботу з муніципалітетами з соціальних питань, що стосуються вразливих категорій населення. Цікавим було те, що тут широко використовується методика 3R для виявлення проблем та їх усунення, що було б ефективно застосовувати і в нашому суспільстві.

Важливим моментом перебування в Литві було відвідання Центру матері і дитини. Викликає захоплення і повагу діяльність людей, які працюють у центрі. Вони надають послуги для всієї сім’ї дотримуючись принципу рівних можливостей у вихованні. Центр працює з багатодітними сім’ями, складними та неповними на основі партнерських, демократичних, дружніх відносин. Він сприяє зближенню родини та вирішенню непорозумінь, а також формує толерантну особистість здатну до конструктивної співпраці і співжиття у суспільстві. Відкриття в Україні такого типу закладів має обов’язково стати пріоритетним завданням суспільно-політичної та освітньої сфери.

Ще одним яскравим моментом було відвідання «Асоціації жінок Каунаса», де нас ознайомили з методикою роботи з дівчатами з соціально вразливих сімей перейнятою з Голландії. Асоціація проводить акції боротьби проти насилля над жінками залучаючи до вирішення цих проблем і чоловіків.

Діяльність такої організації має широкий резонанс у суспільстві та сприяє забезпеченню рівних прав і можливостей.

Пізнавальною була зустріч з фахівцями видавництва «Šviesa». Нам презентували методику створення підручників нового типу, що впроваджуються під девізом «ми навчали предмету, а тепер ми вчимо учня»! У підручнику нового покоління значне місце відводиться аналітичній роботі та виховному аспекту. Матеріали підручника намагаються створювати враховуючи принцип рівних можливостей, а також без наявності стереотипів. Обмін досвідом з фахівцями, які створюють такого роду підручники є просто необхідним для вітчизняних фахівців та авторських колективів.

Актуальним також було відвідання Інституту соціальної інтеграції – молодіжної організації, яка працює у сфері боротьби за права молоді. Їх метою є виховання молодого покоління у дусі толерантності, демократичності, без стереотипів і упереджень, формування розуміння того, що всі – різні, але всі – рівні. Активіст організації молодий чоловік Паулюс презентував проекти, які вони втілюють у життя. Надзвичайно вразив метод «жива бібліотека», де книги – це люди, які є неординарними і відрізняються від інших своїми релігійними поглядами, політичними, національними особливостями, статевою орієнтацією та іншим. З ними організовується зустріч і їх можна прочитати для того щоб дізнатися про їх погляди, мотивацію, світогляд, причину їх неординарності. Таке читання допомагає зрозуміти людей, а живе спілкування формує навички толерантності, спонукає до розуміння світу іншого.  Українській молоді також варто було б обмінятися досвідом з молодими колегами та включитися до активної роботи у суспільстві з подолання негативних проявів дискримінації за всіма ознаками.

Завершальним етапом навчальної поїздки стало відвідання Дитячої лінії ­ центру допомоги дітям, які потерпають від знущань і насильства у школі. Тут працює гаряча лінія на яку може зателефонувати будь-яки дитина віком до 18 років, якщо вона потерпає від знущань. Служба надає дітям моральної психологічної підтримки, вказує рецепти поведінки, сприяє вирішенню проблеми. Такий центр, який відстоює права дитини є необхідним у суспільстві і сприяє створенню комфортних умов для розвитку особистості та закріпленню прав дитини.

В цілому навчальна поїздка до Литви була насиченою і надзвичайно пізнавальною. Корисним став обмін досвідом. Після спілкування з різними литовськими фахівцями з захисту прав і забезпечення рівних можливостей виникла ціла низка ідей для реалізації в українському суспільстві, особливо в сфері освіти і виховання.