«Використання інформаційних технологій у розвитку комунікаційних навичок учнів при викладання історії»

29  листопада –  1 грудня 2010 р. у м Києві Всеукраїнською Спілкою викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти спільно з департаментом загальної середньої та дошкільної освіти МОН України спільно, Директоратом з Освіти і Мов (Відділ історичної освіти) Ради Європи та НПУ імені М. П. Драгоманова було проведено міжнародний семінар  на тему «Використання інформаційних технологій у розвитку комунікаційних навичок учнів при викладання історії».

В семінарі взяли участь вітчизняні фахівці, представники вищої школи, закладів післядипломної освіти та загальноосвітніх навчальних закладів, а також міжнародні експерти.

В ході роботи семінару були представлені наступні презентації:

Олександр Желіба, кандидат педагогічних наук, доцент Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя:  «Використання інформаційних технологій при викладанні історії в мультикультурному контексті: переваги та виклики».

Алоїз Еккер, професор департаменту методики викладання історії, суспільствознавства і громадянської освіти, Віденський університет, Австрія: «Як базова підготовка вчителів історії повинна допомагати їм використовувати інформаційні технології при викладання історії в мультикультурному середовищі»,

Джон Хамер, консультант з освіти, Велика Британія: «Як інформаційні технології можуть допомогти в розвитку міжкультурних комунікативних навичок учнів при вивченні історії в школі».

Крістофер Рове,  головний екзаменатор з історії, Велика Британія. «Як допомогти учням набути навичок, необхідних для самостійної роботи з інформаційними технологіями: пошук історичних свідчень у просторі Інтернет».

Актуальні питання висвітлені у презентаціях були обговорені в ході роботи круглих столів:

Круглий стіл 1: «Як базова підготовка вчителів історії повинна допомагати їм використовувати інформаційні технології при викладання історії у мультикультурному середовищі»

  1. Як майбутніх вчителів історії готують під час навчання використовувати інформаційні технології? Яким є справжній стан цього вміння у базовій підготовці? Чи є приклади підготовки до використання інформаційних технологій у мультиперспективному підході?
  2. Що варто вважати перевагами, а що – недоліками використання інформаційних технологій під час викладання історії у мультикультурному середовищі?
  3. Які є можливості підготовки вчителя історії із засобами співпраці та платформою Web0 (соціальні мережі, вікі-сайти, мережеві журнали/блоги, подкасти…): Чи можуть ці інструменти допомогти у розвиткові мультикультурних компетенцій вчителів, що проходять підготовку?

 

Круглий стіл 2: «Як інформаційні технології можуть допомогти у розвитку міжкультурних комунікативних навичок учнів при вивченні історії в школі»

  1. Чи сприяє використання глобальних комп’ютерних мереж міжкультурному діалогу в процесі вивчення історії? Чи існує небезпека «віртуалізації» історичної свідомості учнів при широкому використанні інформаційних комп’ютерних технологій у дистанційному індивідуальному навчанні?
  2. Яких змін у формі організації історичної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах України вимагає широке використання ІКТ? Наскільки класно-урочна система організації навчального процесу здатна забезпечити розвиток інформаційно-комунікаційних навичок учнів і вчителів у процесі міжкультурного діалогу при вивченні історії?
  3. Які технології навчання історії можуть бути ефективні при проведенні он-лайн конференцій, дискусій, брифінгів, інших форм екстериторіальної комунікації?
  4. Які форми заважають становленню інформаційно-комунікаційних компетентностей всіх учасників навчально-виховного процесу в Україні?

 

Круглий стіл 3: «Як допомогти учням набути навичок, необхідних для самостійної роботи з інформаційними технологіями: пошук історичних свідчень у просторі Інтернет»

  1. Чи може і чи зобов’язаний вчитель володіти інформаційно-комунікаційними технологіями краще ніж учні, і як це вирішувати?
  2. Які навики необхідні учням для самостійного пошуку історичних свідчень в мережі Інтернет?
  3. Яка небезпека виникає при пошуку історичних свідчень в мережі Інтернет?

Також, згідно програми затвердженої Міністерством освіти і науки України та узгодженої з Директоратом Ради Європи у рамках семінару було проведено два майстер-класи з історії з використанням на уроці інформаційно-комунікаційних технологій на базі Скандинавської гімназії та  гімназії №318 «Міленіум».

Всі заходи в рамках семінару сприяли виробленню рекомендацій по використанню ІКТ в педагогічній діяльності взагалі і зокрема в мультикультурному середовищі.